เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย. 67 นี้ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด ภายหลังเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา ผ่านการเลือกตั้ง สว. ระดับอำเภอ ไปแล้ว โดยทีมข่าวเดลินิวส์ ได้รวบรวมเหล่าคนดัง มีชื่อเสียง รวมถึงนักวิชาการ ที่ผ่านการเลือกในระดับอำเภอ มาแล้วบางส่วน เพื่อจับตาดูกันว่า จะมีใครจะได้ลุ้นไปต่อ เข้าสู่การเลือก สว. ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย. ได้บ้าง

รายชื่อคนดัง มีชื่อเสียง รวมถึงนักวิชาการบางส่วน ที่ผ่านการเลือกในระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 67 อาทิ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก นายธรรมสถิตย์ ผลแก้ว สื่อมวลชน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. อ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แล ดิลกวิทยรัตน์ อดีต อ.ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายพงศกร มหาเปารยะ หรือ แต๊ง ดารานักแสดง ศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล อดีตที่ปรึกษานายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกฯ นายยุทธพิชัย ชาญเลขา ดารานักแสดง นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตนายตำรวจ นายสนธิญา สวัสดี นักเคลื่อนไหว นายอดินันท์ เหมือนยัง สื่อมวลชน นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ CEO Pay Solutions และ TARAD.com

นายดิเรก ถึงฝั่ง อดีต สว.นนทบุรี นายยุทธพล องอาจสิทธิชัย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายวิสิษฎ์ พวงเพชร อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสมโภชน์ โตรักษา อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง 7 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ อดีตนายตำรวจ นายชำนาญพัฒน์ หาญแก้ว อดีต กกต. นายชัชวาล นันทะสาร ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม นายวิชัย ถ้ำเพชร์ อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม นายกิตติ ห่วยศรีจันทร์ อดีตคนติดตามรัฐมนตรี พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล อดีตรอง ผบ.ตร. ดร.ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว อดีต สส.นครปฐม นายกนก ปิ่นตบแต่ง อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายมานพ คำหวาน อดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย พ.อ.สุพจน์ สามทองกล่ำ อดีตรอง กอ.รมน.นครปฐม

นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ อดีต สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย พี่ชายนายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน นายสมโภชน์ ประสาทไทย แกนนำคนเสื้อแดงโคราชและอดีตผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย บุตรสาวนางทัศนา ยุวานนท์ อดีต สว.นครราชสีมา ที่เพิ่งหมดวาระไป นายกนก โตสุรัตน์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) พ.ศ. 2550 นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา (เดิมชื่อนายประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์) อดีต สส.นครราชสีมา พรรคเพื่อแผ่นดิน

พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 4 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล อดีต ผวจ.สุราษฎร์ธานี นายพีระ กาญจนพงศ์ อดีต ผอ.ป.ป.ส.ภาค 8 นางสาวนารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอัษฎางค์ แสวงการ อดีต สว.จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอ่างทอง นายสมเกียรติ ตันตระกูล อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สายฝน เหตระกูล ผู้สมัคร สว. ดร.เมธวิร กิติคุณ ผู้สมัคร สว. เทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย.