เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 14 มิ.ย. ที่หอประชุมอำเภอหนองเรือ จ.ขอนแก่น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย และ สส.พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เรื่อง การขยายทางคู่ขนาน ทล.12 ไฟส่องสว่าง และเสาไฟฟ้า และการขยายถนนสามแยกภูเวียง-หนองเรือ และที อ.สีชมพู เพื่อรับปัญหาความต้องการของประชาชนเรื่อง การขยายถนนสาย ทล.228 อ.ชุมแพ-อ.สีชมพู ระยะทาง 35 กม. ทางเลี่ยงเมืองตอนเหนือ เพื่อสำรวจและออกแบบอีกด้วย

นายสุริยะ กล่าวว่า วันนี้มาติดตามการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ อ.หนองเรือ อ.สีชมพู และ อ.ชุมแพ เพราะการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบว่า การขยายทางคู่ขนาน ทล.12 ไฟส่องสว่าง และเสาไฟฟ้า และการขยายถนนสามแยกภูเวียง-หนองเรือ และการก่อสร้างบริเวณทางแยกไปภูเวียง ทางแยก อ.หนองเรือ งบประมาณรวม 18 ล้านบาท จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2568 ระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด 180 วัน ส่วนการก่อสร้างขยายยระยะทางรวมทั้งทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ-นายม งบประมาณ 45 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

“ทุกโครงการเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ให้กับผู้ใช้ทางและการขนส่งสินค้าในการเกษตร เพื่อชุมชนและสังคมโดยรวม โดยทั้ง 3 โครงการนี้ จะเร่งดำเนินการให้กับพี่น้องชาว อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างแน่นอน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามารับฟังข้อมูลและเสนอแนะ โดยทางรัฐบาลจะได้เร่งดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”

นายสุริยะ กล่าวต่ออีกว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในทุกๆ ด้าน จึงต้องลงพื้นที่มารับฟังปัญหาจากชาวบ้าน เพื่อรับเรื่องร้องเรียน นำไปแก้ไขให้ดี เพื่อความสุขของประชาชน ในส่วนของถนนในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ที่พังจากการถูกน้ำกัดเซาะจนพังนั้น จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขต่อไป