เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับ คณะของ พล.ต.อ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สไปร์ซ์ซี่ดิสก์ จำกัด พร้อมด้วย นายธนกฤต พานิชวิทย์ หรือ ว่าน ศิลปินดารานักร้อง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและมอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของแผนกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ

สำหรับการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อยอดเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยที่ผ่านมาในส่วนของบริษัท สไปร์ซ์ซี่ดิสก์ จำกัด ภายใต้การดูแลของนายพิชัย จิราธิวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุน “ศูนย์พึ่งได้” โรงพยาบาลตำรวจ หน่วยงานที่ดูแลเด็กและสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้หลังจากการเยี่ยมชม ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการรองรับเพื่อการรักษาสำหรับผู้ป่วยแผนกจิตเวชและยาเสพติด จึงพร้อมที่จะสนับสนุน ซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง หอผู้ป่วยและห้องตรวจจิตเวชและยาเสพติด ของโรงพยาบาลตำรวจอีกด้วย

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กล่าวขอบคุณ พล.ต.อ.จงเจตน์ พร้อมด้วยนายพิชัย และนายธนกฤต ที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และพร้อมให้การสนับสนุนด้านต่างๆแก่โรงพยาบาลตำรวจด้วยดีเสมอมา ถือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของแผนกจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อที่พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอย่างเต็มประสิทธิภาพ.