เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความเรื่อง “โควิด-19 สายพันธุ์ KP.2 กำลังเพิ่มขึ้นและจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์ JN.1” โดยระบุว่า

“โควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์จาก JN.1 มาเป็น KP.2 สายพันธุ์ JN.1 อยู่ในประเทศไทยค่อนข้างยาวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมา ขณะนี้ถ้าดูการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ KP.2 กำลังจะเข้ามาแทนที่ JN.1 ซึ่ง KP.2 เป็นลูกของ JN.1

สายพันธุ์ KP.2 หรือมีชื่อเล่นว่า FLi RT ซึ่งศัพท์คำนี้เมื่อ 30-40 ปี ก่อนเราจะได้ยินบ่อยมากคำว่า เฟลิร์ท สมัยก่อนจำได้ว่า ผู้หญิงที่นุ่งกระโปรงสั้น หรือใส่สายเดี่ยว ก็จะเรียกว่า เธอเฟลิร์ท ความรุนแรงของสายพันธุ์ใหม่นี้ ไม่ได้ก่อโรคที่ทำให้โรครุนแรงขึ้นแต่อย่างใด แต่จะทำให้ติดง่ายขึ้น และหลบหลีกภูมิต้านทานเดิมได้ดีขึ้น

วัคซีนที่มีอยู่เป็นสายพันธุ์ XBB.1.5 องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เปลี่ยนวัคซีนเป็นสายพันธุ์ JN.1 บริษัทวัคซีนยังไม่ทันที่จะทำตามได้ ไวรัสก็เปลี่ยนสายพันธุ์เป็น KP.2 แล้ว วัคซีนที่มีอยู่สายพันธุ์ XBB.1.5 เมื่อเชื้อเป็น JN.1 ประสิทธิภาพก็ลดลงมากพอสมควร และยิ่งเปลี่ยนเป็น KP.2 ก็จะลดลงอีกถ้าจะใช้วัคซีนในปัจจุบันให้ได้ดี สายพันธุ์ของวัคซีนจะต้องเป็น KP.2 ดังนั้นในการพัฒนาวัคซีนให้ทันสายพันธุ์ หรือตรงตามสายพันธุ์จึงเป็นการยากในการตามไม่ทัน”