เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยทาง กกต.ขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือก ได้ใช้เวลาในการเลือกในรอบ 2 แบบเปิดการลงคะแนนเลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นในสายเดียวกันและนับคะแนน ประมาณ 2 ชั่วโมง โดยพบว่า ในการนับคะแนนของ สาย ง. ซึ่งประกอบด้วย กลุ่ม 4 6 7 8 และ 13 ซึ่งกลุ่มนี้มี นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ลงสมัครในกลุ่ม 4 ได้เกิดปัญหาในการนับคะแนนทำให้การนับคะแนนของสายใช้เวลานานกว่าสายอื่นๆ

เนื่องจากมีใบลงคะแนนของผู้สมัคร จำนวน 8 ใบ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม 7 ที่ลงหมายเลขกลุ่มไม่ตรงกันในใบลงคะแนนด้านหน้าและด้านหลัง และบางใบไม่มีการลงหมายเลขในอีกด้าน ซึ่งเป็นด้านที่เจ้าหน้าที่ฯ ทำให้ทาง กกต.ขอนแก่น ต้องทำการวินิจฉัย ก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่า ให้เป็นบัตรดี โดยยึดหน้าการลงคะแนนของผู้สมัครที่มีการใช้ปากกาสีน้ำเงินเป็นหลัก ซึ่งผู้สมัครทุกคนไม่มีใครคัดค้าน จึงทำให้การนับคะแนนดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย มีผู้ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด จำนวน 39 คน เนื่องจากในกลุ่ม 12 กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฯ มีผู้ลงสมัครเพียงคนเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในจำนวนผู้ผ่านการเลือกระดับจังหวัดของจังหวัดขอนแก่น มีบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างหลายคน อาทิ นายธานินทร์ จันทโรบล ผู้สมัครกลุ่ม 12 ที่มีผู้สมัครเพียง 1 คน ได้ 18 คะแนน นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตนักการเมืองชื่อดัง ได้ 13 คะแนน นายอัษฎางค์ แสวงการ ผู้สมัครกลุ่ม 3 รวมทั้ง นางสาวสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ อดีตนายอำเภอชุมแพ นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ อดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.น้ำพอง ส่วน นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้สมัครกลุ่ม 11 ไม่ผ่านเข้ารอบ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศผลคะแนน บรรดาผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบต่างจับมือแสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนจะร่วมรับฟังคำชี้แจงระเบียบและขั้นตอนในการเตรียมตัวเข้าสู่การเลือก สว. ในระดับประเทศ ก่อนที่จะทยอยกันเดินทางกลับ