เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้สรุปรายงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด ว่า จากจำนวนผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ มาเลือกในระดับจังหวัด จำนวน 23,645 คนแบ่งเป็นชาย 15,078 คน หญิง 8,567 คน และจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด หลังการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อแล้ว จำนวน 23,561 คน แบ่งเป็นชาย 15,021 คน หญิง 8,540 คน  


 พบว่ามีจำนวนผู้มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 23,064 คน เป็นชาย 14,743 คน เป็นหญิง 8,321 คน จำนวนผู้ไม่มารายงานตัวรอบแรก จำนวน 497 คน แบ่งเป็นชาย 278 คน เป็นหญิง 219 คน โดยผู้การการเลือกรอบแรก จำนวน 7,000 คน เป็นชาย 4,861 คน เป็นหญิง 2,139 คน  


และสรุปจากการเลือกรอบ 2 มีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด เข้าไปเลือกสู่การเลือกในระดับประเทศ จำนวน 3,000 คน โดยเป็นชาย 2,164 คน เป็นหญิง 836 คน