เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 67 นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า พบผีเสื้อหลากสีสายพันธุ์ต่างๆ จำนวนมาก ออกมาบินและเกาะตามพื้น บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บนอุทยานฯ เขาใหญ่ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูตัวหนอนผีเสื้อฟักตัวจากตัวหนอนชนิดต่างๆ ออกมา ช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งพบว่ามีมากกว่า 450-500 ชนิด เช่น ผีเสื้อจรกาขีดเดียว, ผีเสื้อหางติ่งลาย, ผีเสื้อฟ้าวาวสีด่าง, ผีเสื้อเจ้าหญิงสีฟ้าวาวสีด่าง, ผีเสื้อหางดาบลายจุด เป็นต้น

นายชัยยา เผยอีกว่า ทั้งนี้ยังพบอีกว่าในหลายพื้นที่ ทั่วไปในพื้นที่บนอุทยานฯ เขาใหญ่ ไม่ว่าตามถนน และริมคลองต่างๆ รวมทั้งบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขญ.9 ใสใหญ่ (แก่งหินเพลิง) ซึ่งนายบุญเลื่อน แสนโครต หัวหน้าหน่วย ขญ.9 ก็รายงานให้ทราบว่า พบผีเสื้อจำนวนมากเช่นกัน จะพบมากในช่วงเช้า และเย็น ส่วนกลางวันอากาศจะร้อน ผีเสื้อจะหลบเข้าป่า

นายชัยยา กล่าวว่า เขาใหญ่ มรดกโลก ผืนป่าดงพญาเย็น มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีสัตว์ที่อาศัยในธรรมชาติจำนวนมาก เช่น สัตว์กินเนื้อกว่า 16 ชนิด สัตว์ขนาดใหญ่ ช้าง 1 ชนิด สัตว์กีบ 7 ชนิด สัตว์กินแมลง 3 ชนิด สัตว์จำพวกลิง 5 ชนิด กระต่าย 1 ชนิด สัตว์จำพวกฟันแทะ 6 ชนิด และค้างคาวมากกว่า 25 ชนิด จำพวกนก 293 ชนิด

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เผยว่า รวมทั้งนกขนาดใหญ่ คือนกเงือก นกกก นกแก๊ก และสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกอีกกว่า 70 ชนิด ถือว่าเขาใหญ่มีความสมบูรณ์ของผืนป่าดงดิบ ดิบชื้น ดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ เป็นแหล่งศึกษา ให้ความรู้แก่เยาวชน นักวิชาการและประชาชนทั่วไป จึงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลายรุ่นต่อไปยาวนาน