วันที่ 17 มิ.ย. 67 ที่หน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.ประจวบฯ เป็นประธานพิธีรับมอบ และเชิญธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้แก่ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ.เพชรบุรี โดยมี รอง ผวจ.เพชรบุรี นายอำเภอชะอำ นายอำเภอหัวหิน ผบ.โรงเรียนนายสิบทหารบก ผบ.มทบ.15 จ.เพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหิน และประชาชนจิตอาสา


โดย ผวจ.ประจวบฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผวจ.เพชรบุรี เพื่อนำไปจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ไปตามถนนเพชรเกษมตั้งแต่บริเวณหน้าวังไกลกังวลหัวหิน ไปถึงบริเวณสี่แยกชะอำ ระยะทางกว่า 25 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางผ่าน มีประชาชนชาวหัวหิน ชะอำ สวมเสื้อเหลือง และนักเรียน นักศึกษาจำนวนมาก ร่วมมารอรับพร้อมโบกธงตราสัญลักษณ์ ต้อนรับขบวนอย่างเนืองแน่น