เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.67 ที่บ้านแป-ระใต้ หมู่ 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ นายอาทิตย์ วงมุสิก หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอท่าแพ นายศุภฤกษ์ กุญชรศิริมงคล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าแพ พร้อมด้วย สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ท่าแพที่ 7 , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเข้าควบคุมตัวผู้ป่วยจิตเวช เพื่อไปเข้ารับการบำบัดรักษา ณ ที่ รพ.ท่าแพ 1 ราย ทั้งนี้ภายหลังจากที่รับแจ้งว่า มีผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านแป-ระใต้ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำไปบำบัดรักษา และเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย และการป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายในชุมชน รวมทั้งเพื่อต้องการปราบปรามผู้ติดยาเสพติด และปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยต่อชุมชน สำหรับอำเภอท่าแพให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ประกอบไปด้วย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครอง และพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตาม และเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการ/ สถานบันเทิงฯลฯ


ส่วนที่ศาลาหมู่บ้านแป-ระใต้ หมู่ 4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567” มี พ.ต.อ.ปรีชา เพชรรัตน์ ผกก.สภ.ท่าแพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางสาวธิระภรณ์ พลรักษ์ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลท่าเรือ สาธารณสุขอำเภอท่าแพ รพ.สต. ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป-ระใต้ อบต.ท่าเรือ ตำรวจ สภ.ท่าแพ สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.ท่าแพ 7 และประชาชนเข้าร่วม พร้อมทั้งร่วมลงนาม MOU คณะทำงานฯ เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ทั้งนี้กิจกรรมนี้กำหนดจัดขึ้นมา 3 เดือน(ระหว่างมิถุนายน-สิงหาคม 2567) เพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป.