“โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3” พร้อมเปิดให้จองโรงแรม/ที่พักแล้ว หลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา จำนวน 2 ล้านสิทธิ โดยประชาชนสามารถจองโรงแรม/ที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.-23 ต.ค. 64 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 64 เป็นต้นไป และจะสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ม.ค.65 นั้น

“ธนาคารกรุงไทย” ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้บอกวิธีคนที่อยากจองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ต้องทำอย่างไร โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1.ตรวจสอบสิทธิ

-เคยร่วมโครงการแล้ว ตรวจสอบสิทธิคงเหลือได้ที่ แอพเป๋าตัง

-ไม่เคยร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2. ติดตั้งแอพเป๋าตัง และผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

3. ติดต่อสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม/ที่พัก เพื่อสอบถามวิธีการจอง

4. ดำเนินการจองห้องพัก (ขั้นตอนการจอง ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม)

5. รอรับการแจ้งเตือนให้ชำระเงิน ผ่านแอพเป๋าตัง (หากกรณีไม่ได้รับการแจ้งเตือน ให้ติดต่อกับโรงแรมโดยตรง)

6. ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอพเป๋าตัง ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ได้รับแจ้งชำระเงินเท่านั้น

ขั้นตอนจองสิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส3

ทั้งนี้ กรณีจองสิทธิผ่านระบบคนกลาง จะต้องสอบถามแต่ละโรงแรมโดยตรง ซึ่งการชำระเงินจะต้องได้รับการแจ้งเตือนและชำระเงินผ่านแอพเป๋าตัง เท่านั้น