ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีเอ็มบีธนชาต) ได้ออกมาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) ช่วยเหลือในยามลูกค้าประสบปัญหาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยได้ออกมาตรการตั้งหลัก ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดจากร่องมรสุม-พายุเตี้ยนหมู่ ทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระค่างวด ลดค่างวดและผ่อนชำระ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564

สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยจากร่องมรสุม-พายุเตี้ยนหมู่ ซึ่งมีแหล่งที่พักอาศัย หรือสถานที่ทำงาน /สถานที่ประกอบการในพื้นที่ ทีทีบีไดรฟ์มีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

1.กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ได้สูงสุดไม่เกิน 2 งวด

2.สินเชื่อรถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก (สินเชื่อเล่มแลกเงิน) คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ไม่เกิน 22% ต่อปี และลดค่างวดผ่อนชำระ สูงสุด 30% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ ลูกค้าต้องมียอดค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง และสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าสินเชื่อรถแลกเงินแบบลดต้น ลดดอก อัตราค่างวดปกติเท่านั้น เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามธนาคารกำหนด ลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.ttbbank.com/ttbdrive/tang-luk64 ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center โทร. 1428