เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ได้มีเพจชื่อดัง โพสต์แฉโรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ที่ได้ออกหนังสือ “ใบแสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน” เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนบริจาคเงินให้เรียน ทั้งที่โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนรายหัวจากรัฐแล้ว

โดยทางเพจระบุข้อความว่า “บังคับเอาค่าชุด ค่าอุปกรณ์เด็กเข้า รร. ใน จ.สกลนคร ได้รับเงินสนับสนุนรายหัวจากรัฐ ค่าชุด-อุปกรณ์การเรียน เด็ก ม.ต้น และ ม.ปลาย คนละ 1,020-1,070 บาทต่อปี จำนวนเด็ก 2,677 คน คิดเป็นเงินรวมสองล้านเจ็ดแสนกว่าบาท แต่เงินไม่ถึงเด็ก บังคับให้เด็กเซ็นใบบริจาคเงินเข้าโรงเรียน แลกกับใบเสร็จ อ้างนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซื้อชุดวัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงซ่อมแซมสร้างอาคารเรียน ทำแบบนี้มาหลายปี เงินไม่เคยถึงมือเด็ก” ซึ่งทำให้ชาวโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

โดยทาง ผอ.โรงเรียนดังกล่าว กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน ขณะนี้ยังไม่ได้มีการเก็บเงินตามที่ทางเพจกล่าวอ้าง โดยเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นการสนับสนุนเงินจากภาครัฐ ขณะนี้โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว 70% ซึ่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ได้ส่งยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ (DMC) ไปยังต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โอนเงินส่วนที่เหลืออีก 30% มา เมื่อเงินดังกล่าวครบเต็มจำนวน โรงเรียนจึงจะจ่ายเงินเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนตามระเบียบ

ส่วนประเด็นเรื่องใบแสดงเจตจำนงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียนนั้น เป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ผู้ปกครองสามารถบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาได้ตามความสมัครใจ ซึ่งเป็นการบริจาคเงินที่ได้รับอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยตามระเบียบของ สพฐ. สามารถทำได้

ผอ.โรงเรียน ยืนยันไม่ได้บังคับให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนบริจาค และมีหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายพร้อมให้ตรวจสอบ ไม่ทราบเจตนาคนนำเรื่องไปร้องต่อเพจดัง เชื่อเป็นการดิสเครดิตผู้บริหาร ทั้งนี้ โรงเรียนยังได้รับผลกระทบด้านชื่อเสียงในทางลบอีกด้วย เบื้องต้น ชี้แจงไปยังผู้ปกครองให้รับทราบแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะนักเรียนได้รับเงินตามปกติ และแจ้งความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับเพจดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว

ด้าน ดร.บุญธรรม อ้วนกันยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เดินทางเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว พร้อมกล่าวว่า ทางหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าข้อมูลดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้น ไม่เป็นตามที่ถูกกล่าวอ้าง ขณะเดียวกันทางสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร ได้รับทราบข้อมูลแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

สำหรับโรงเรียน ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณการเรียน ดังนี้ ค่าเครื่องแบบนักเรียนชั้น ม.ต้น จำนวน 500 บาท ค่าเครื่องแบบชั้น ม.ปลาย 550 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 260 บาท จ่าย 2 ครั้ง ต่อปี รวม 520 บาท เฉลี่ย 1,020-1,070 บาท ต่อคนต่อปี