ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน Most Music And Art @ UTD โดย จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สถาบันการศึกษาและส่วนราชการ/หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการจัดงานร่วมกัน ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการสืบสานและรักษางานศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบด้วย การแสดงดนตรีร่วมสมัยใน จ.อุตรดิตถ์ การแสดงดนตรีของศิลปินนักร้องยอดนิยม การแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ การสาธิตและจำหน่ายอาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และของดีจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 60 บูธ การจำหน่ายอาหาร ของคาราวานอาหารจากทุกภูมิภาค กว่า 50 ร้านค้า จุดแชะ และแชร์ในการถ่ายรูปกับบริเวณงานที่มีอุโมงค์ไฟ จุดถ่ายรูปอื่นๆ ภายในงาน เป็นต้น ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ หรือประชาชนทั่วไป เข้ามาเที่ยวมาสัมผัสงาน Most Music And Art @ UTD ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย. ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบ