นายวันชัย เจิดนภาพันธ์ ผู้อำนวยการธุรกิจร้านขายยาและโมเดิร์นเทรด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ระดับชั้นนำ เปิดเผยว่า คนไทยในปัจจุบันเป็นโรคกรดไหลย้อนมากกว่าในอดีต เพราะปัจจัยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปชีวิตที่เร่งรีบ น้ำหนักตัวมาก พฤติกรรมการรับประทาน และอาหารบางประเภท ส่งผลให้ตัวเลขคนไทยป่วยโรคนี้มากถึง 7.4% ส่งผลให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสเปิดตัวผลิตภัณฑ์  “เบลสิด เกิร์ด” ยารักษาอาการกรดไหลย้อนรสราสเบอรี่ ที่ผ่านมาได้การตอบรับดีมาก

ขณะเดียวกันยังวางแผนการตลาดโดยดึง มิกค์ ทองระย้า มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ และจับคนรุ่นใหม่จนถึงคนทำงาน พร้อมกับขยายช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ได้แก่ ร้านขายยา และ ร้านสะดวกซื้อ อาทิ เซเว่นอีเล่ฟเว่น, บิ๊กซี, เฮลท์อัพ เป็นต้น รวมไปถึง การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ ร่วมกับ เบลสิด เกิร์ด มากยิ่งขึ้น และจะจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ อาทิ งานเสวนาเรื่องกรดไหลย้อน

“ปัจจุบันพบว่ามีอัตราป่วยด้วยอาการกรดไหลย้อนกันมากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้หลายๆ คนเกิดภาวะความเครียด และหลายคนพยายามหารายได้เสริม จนทำให้ลืมดูแลตัวเองและมีพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม อาทิ กินไม่ตรงเวลา กินเร็ว กินเร่งรีบ และกินมากเกินไป จึงกลายเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคดังกล่าว“