เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. ได้ลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 209/2567 ลงวันที่ 19 มิ.ย. เรื่อง ข้าราชการตำรวจช่วยราชการ และรักษาราชการแทน ภายหลังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ใจความระบุว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2567 เวลาประมาณ 23.00 น. ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีคำสั่ง ที่ 203/2567 ลงวันที่ 14 มิ.ย.2567 พ.ต.อ.ไพโรจน์ นาเมืองรักษ์ ผกก.สน.ภาษีเจริญ ได้โพสต์ข้อความลงในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application Line) จำนวน 2 กลุ่ม โดยมีเนื้อหาในทางเสื่อมเสียต่อ พล.ต.ต.ประสงค์ อานมณี ผบก.น.9 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และทางราชการเป็นอย่างมาก

จากกรณีดังกล่าว กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้สั่งการให้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้รับผิดชอบงานจเรตำรวจ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผลการตรวจสอบยังไม่ปรากฎข้อเท็จจริงตามที่ พ.ต.อ.ไพโรจน์ กล่าวอ้าง แต่อย่างใด และเนื่องจากการโพสต์ข้อความของ พ.ต.อ.ไพโรจน์ มีมูลความผิดทางวินัยตำรวจ ในเรื่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งการในหน้าที่ราชการโดยชอบโดยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการมีความเห็นทางคดี หรือการตรวจพิสูจน์ โดยไม่ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง ไม่รักษาระเบียบการเคารพตามสายการบังคับบัญชา ยศ และตำแหน่ง, ไม่สุภาพเรียบร้อยรักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ระหว่างข้าราชการตำรวจด้วยกัน และผู้ร่วมปฏิบัติราชการ, กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคี ระหว่างข้าราชการตำรวจ และกระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน, รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร อีกทั้งยังปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการขัดต่อระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 และ มาตรา 108 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566

จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.ไพโรจน์ ช่วยราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งต้นสังกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน และมอบหมาย พ.ต.อ.กิตติพงศ์ พันธ์ศรี รอง ผบก.น.9 รักษาราชการแทน ผกก.สน.ภาษีเจริญ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง.

ด่วน! ผกก.สน.ภาษีเจริญ ส่งไลน์แฉ ‘นายพล’ ส่งตู้ม้าลงพื้นที่ ผบช.น. ตั้งกรรมการสอบแล้ว

เครื่องดับแล้ว? ‘ผกก.สน.ภาษีเจริญ’ ขอขมา ‘ผบก.น.9’ เหตุส่งไลน์แฉปมตู้ม้า