เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 67 ณ ห้องประชุม บึงทับปรางค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา นายทรงวุฒิ พฤฒิศาตร์ นายก อบต.โชคชัย เป็นประธานในการประชุมหาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณสร้างเขื่อนพนังกั้นน้ำ โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งลำน้ำมูลพังเสียหาย จนอาจทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชน โดยยังได้เชิญประชาชนผู้มีที่ดินติดริมฝั่งลำน้ำมูล และผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรบริเวณดังกล่าว ร่วมประชุม อีกทั้งยังมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมปรึกษาหารือหาข้อสรุป อาทิ ตัวแทนจากกรมเจ้าท่าฯ นายปริญญา ฉลองธรรม ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนจากอำเภอโชคชัย นายพิเศษศักดิ์ ศรีลำไย ปลัดอำเภอ เป็นต้น

นายทรงวุฒิ กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหาทางแก้ไข กรณีริมตลิ่งถูกกัดเซาะบริเวณลำน้ำมูลจนทำให้การสัญจรไปมาลำบาก คาดว่าอาจเกิดความเสียหายมากขึ้นหากผ่านหน้าฝนนี้ไป จึงเร่งขอความร่วมมือทุกท่านเข้าประชุมเร่งด่วนเพื่อหาทางแก้ไข ซึ่งพบว่าพื้นที่ หมู่ 14 อ.โชคชัย เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะรุนแรง เนื่องจากในลำน้ำเป็นช่องทางแคบ ทำให้น้ำที่ไหลมาในแต่ละปีเปลี่ยนทิศทางอยู่ตลอด

นายก อบต.โชคชัย กล่าวอีกว่า ซึ่งที่ผ่านมาทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหาหนทางบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งใช้เครื่องจักรหนักในการบดอัดหรือตอกเสาเข็มกันการลื่นสไลด์ของดิน แต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานความรุนแรงของน้ำในแต่ละปี จึงทำให้โครงการที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้งงบประมาณยังมีจำกัด ดังนั้นจึงได้ปรึกษากับทีมงานและกรมเจ้าท่าฯให้เข้ามาสนับสนุนในการของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐและทุกภาคส่วน โดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมั่นใจว่าในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดและประสบความสำเร็จ

นายปริญญา ผอ.กรมเจ้าท่าฯ กล่าวว่าภายหลังจากการศึกษาและเดินเท้าตรวจสอบสถาณที่จริง ได้สรุปรูปแบบการก่อสร้างออกเป็นหลายรูปแบบ ซึ่งจะจัดทำได้ตามงบประมาณที่ได้มา ทั้งการตอกเสาคอนกรีต ทำบล็อกกั้น หรือทำเขื่อนยายหินจัดเรียงเป็นทางป้องกันการกระแทกของสายน้ำเหมือนหลายโครงการที่ทำมาแล้ว โดยจะเริ่มนับหนึ่งในวันนี้ ซึ่งขอให้มีการทำประชาคมอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ทันในการยื่นหนังสือของบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดนครราชสีมาในช่วงปลายเดือน ส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร จะรายงานต่อไป