เมื่อเวลา 22.00 วันที่ 21 มิ.ย. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้เสนอ วาระแรกในชั้นรับหลักการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 68 ในวาระแรก ด้วยคะแนน 311 ต่อ 175 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 0  หลังจากใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน จากนั้นที่ประชุมได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯจำนวน 72 คน   แบ่งเป็นสัดส่วน ครม. จำนวน 18 คน พรรคการเมือง 54 คน ดังนี้  พรรคก้าวไกล 16 คน พรรคเพื่อไทย 15 คน พรรคภูมิใจไทย 8 คน พรรคพลังประชารัฐ 5 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 4 พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน พรรคประชาชาติ 1 คน และพรรคไทยสร้างไทย 1 คน   แปรญัตติภายใน 30 วัน  กมธ.ประชุมนัดแรก วันที่ 24 มิ.ย.นี้ เวลา10.00น.

จากนั้นที่ประชุมรับฟังพระบรมราชโอการ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2567  ตั้งแต่ วันที่ 22 มิ.ย.67 และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22.26น. รวมระยะเวลาการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี68 วาระแรก ตลอด 3 วัน ใช้เวลา 41 ชม. 30 นาที.