สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 9 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 9,276 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 8,998 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 278 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,928 ราย หายป่วยสะสม 212,651 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 288,643 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 72 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,534 ราย