เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ก้าวสู่วันที่ 22 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งพบว่า พี่น้องประชาชนในแต่ละเส้นทางของแต่ละจังหวัดที่ได้ทราบข่าว ต่างให้ความสนใจ และเดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ กันอย่างเนืองแน่นในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัด โดยทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง มาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันและกันตลอดเส้นทาง และด้วยความภาคภูมิใจนี้จะช่วยเพิ่มความรักและความสามัคคีของคนไทยให้แนบชิดใกล้กันมากขึ้น อันเป็นการสนองพระราชปณิธาน “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพราะทุกคนต่างภูมิใจที่ได้เป็นพสกนิกรที่ดีใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะธำรงความเป็นไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

“ล่าสุดในวันนี้ “ทุกจังหวัดได้ร่วมกันเดิน วิ่ง ปั่น รวมระยะทางแล้วยาวไกลถึง 9,700 กิโลเมตร” เพื่อนำคันธงและธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 720 ผืนมาที่กระทรวงมหาดไทย เข้าสู่ขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจากถนนทั้ง 10 สายทาง ได้มีการหลอมรวมสายแล้ว 3 สาย คือ สาย 1 รวมกับสาย 2, สาย 3 รวมกับสาย 4 และสาย 8 รวมกับสาย 9 ทำใหขณะนี้ ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ได้ผนวกเส้นทางเป็น 7 สาย กระจายอยู่โดยรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทุกภาค ได้แก่ 1. สาย 1 และสาย 2 ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ทั้งการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงพื้นบ้าน ฯลฯ ณ ลานสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี 2. สาย 3 และสาย 4 เริ่มในเวลา 08.00 น. โดยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ได้เคลื่อนขบวนจากจังหวัดอ่างทองไปยังบริเวณหมวดทางหลวงบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่งมอบให้กับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. สาย 5 ได้เชิญและตั้งธงไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 4. สาย 6 ได้เชิญและตั้งธงไว้ ที่อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 5. สาย 7 จังหวัดสมุทรปราการ ได้เชิญและตั้งธงไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 6.สาย 8 และสาย 9 ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ ด้วยการการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และ 7.สาย 10 ได้เชิญและตั้งธงไว้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงต้น

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า วานนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดสมุทรสงคราม โดยตนได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ สนามแข่งรถบีเรซ ไทยแลนด์ แดร็กเวย์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายวรณัฏฐ์ฯ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้ทำพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 144 คัน ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในสายที่ 9 ซึ่งจะรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากสายที่ 8 – 9 รวม 2 สาย จำนวน 144 คัน โดยหลังจากนี้จังหวัดสมุทรสาครจะได้ทำการเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ขึ้นไปประดับบนแท่นธง จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี จะได้ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะนำขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนไปยังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณวงเวียนน้ำพุ (ใจกลางเมืองมหาชัย) หน้าเทศบาลนครสมุทรสาคร ไปตามเส้นทางถนนนรสิงห์จนถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต่อว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ รวมแล้วกว่า 1,200 คนต่างมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสวมใส่เสื้อเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยริ้วขบวนได้เชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 144 คัน สู่แท่นปักธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ จุดพักรถ ทล.32 กม.42+500 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้เชิญธงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 144 คัน

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ กิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายพิริยะ กล่าวทิ้งท้าย