เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เปิดเผยถึงที่มา “ผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู” ว่า พระนารายณ์ทรงครุฑยืนประทับพระราหู พระนารายณ์ท่านก็มีหน้าที่ช่วยบ้านช่วยเมือง ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขจัดปัญหาต่างๆ ให้หมดไป บางคนก็มีความเชื่อว่า อุปสรรคและปัญหามาจากราหู แต่แท้จริงไม่ใช่ พระราหู คือ พระโพธิสัตว์ ที่เตรียมตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำความดีอย่างเดียว ทำความชั่วอย่างอื่นไม่ได้ ฉะนั้นท่านก็เป็นคุณ และคุณของท่านพระราหูก็ให้เรื่องสมบัติจักรพรรดิ 7 ประการ ให้แก้วสารพัดนึก คือ ความสำเร็จแก่คน ให้เงินและทองแก่คน

พระราหูท่านมีความยุติธรรม ถ้าอะไรที่ไม่เที่ยงธรรมไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง คนนั้นก็จะมีโทษ ก็เลยเป็นที่มาให้ทุกคนกลัวพระราหู อาตมามองเห็นว่าจะให้โทษ ถ้าอย่างนั้นคุณอยากจะให้ราหูเป็นมิตร ก็ต้องนับถือพระนารายณ์ ซึ่งเป็นที่ยำเกรงของพระราหู จึงเป็นที่มาของ ยันต์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู

สำหรับลักษณะของผ้ายันต์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู ด้านหน้าประกอบด้วย พระนารายณ์ทรงครุฑ เป็นมหาอำนาจ ประทับพระราหู ด้านบนเป็นรูปเศียรพญานาค 9 เศียร อัน หมายถึง พระเสาร์เทวา ซึ่งเป็นพระเคราะห์คู่มิตรกับพระราหู ที่แปรเปลี่ยนกลับร้ายกลายเป็นดี ด้วยมีอำนาจแห่งพระนารายณ์ สยบกำลังร้ายของพระราหูช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิต.

คลิกชม