รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้พูดถึงเรื่องนี้ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หมอหมู วีระศักดิ์ ซึ่งเปิดผลการศึกษาพบว่า ควันธูปเป็นพิษมากกว่าควันบุหรี่ เชื่อมโยงมะเร็งปอด เนื้องอกในสมอง?

โดยคุณหมอหมู ระบุข้อความว่า การจุดธูปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในหลายครอบครัว และในวัดส่วนใหญ่ในเอเชีย ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเพราะมีกลิ่นหอมอีกด้วย ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ธูป จะมีการปล่อยอนุภาคออกสู่อากาศ สิ่งนี้สามารถเข้าสู่ปอดผ่านการหายใจได้ และเป็นที่รู้กันว่าอนุภาคเหล่านี้สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบ ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็งปอด มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก และเนื้องอกในสมอง

โดยทีมงานของ Zhou ได้ประเมินอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้ควันธูปในบ้าน โดยมีการเปรียบเทียบกับผลของควันบุหรี่ พบว่า

  1. ควันธูปมีสารก่อกลายพันธุ์ ซึ่งหมายความว่า ควันธูปมีคุณสมบัติทางเคมีที่อาจเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม เช่น DNA และทำให้เกิดการกลายพันธุ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็ง
  2. ควันธูปเป็นพิษต่อเซลล์และเป็นพิษต่อพันธุกรรมมากกว่าบุหรี่ที่ใช้ในการศึกษา

    นอกจากนี้ เห็นได้ชัดว่าจำเป็นต้องมีความตระหนักรู้ และการจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการจุดธูปในสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มากขึ้น

    อย่างไรก็ตาม ในความเห็นส่วนตัว งานวิจัยนี้มีจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาน้อย การจะสรุปว่า “ควันธูปเป็นพิษมากกว่าควันบุหรี่” ยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติม รวมถึงธูปที่ขายอยู่ในท้องตลาดมีหลากหลายชนิด ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุม และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่า ต้องได้รับควันธูปปริมาณเท่าไหร่ เป็นเวลานานเท่าไหร่ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เพื่อวางแนวทางในการใช้ธูปอย่างปลอดภัยในอนาคตอีกด้วย..

ขอบคุณข้อมูล : หมอหมู วีระศักดิ์