นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 24.76 ล้านราย จากผู้เข้าร่วมโครงการรวม 27.47 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 80,660.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 41,016 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 39,644.3 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำนวน 79,681 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 497,374 ราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2,496 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ อี-วอยเชอร์ 1,957 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม อี-วอยเชอร์ ทั้งสิ้นกว่า 213 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน อี-วอยเชอร์ 110 ล้านบาท

นอกจากนี้ จากเปิดให้ผู้ใช้โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วในขณะนี้ ซึ่งมี 2 ราย ได้แก่ แกร็บ และ ไลน์แมน ข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุด ตั้งแต่ วันที่ 4-7 ตุลาคม 2564 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 มีการใช้จ่ายสะสม 112.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 57.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 54.5 ล้านบาท สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสม 94,703 บาท และมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการฯ สามารถขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดดิลิเวอรี่แพลตฟอร์มแล้วกว่า 54,000 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน ซึ่งสิทธิเหลือกว่า 4.4 แสนสิทธิ จาก 28 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน จี-วอลเล็ตบนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน จี-วอลเล็ตบนแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งยังมีสิทธิคงเหลือกว่า 5.2 แสนสิทธิ จากครบ 1 ล้านสิทธิ