เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมมาฎฐ์ โพธิ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์อาชีพ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถให้มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นนักเล่าเรื่องท้องถิ่นประวัติศาสตร์เมือง รวมไปถึงการปฐมพยาบาลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน และการช่วยฟื้นคืนชีพ ซึ่งเป็นการอบรมที่มีเนื้อหาที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ต่อผู้เข้ารับการอบรม ที่เป็นบุคลากรในด้านการท่องเที่ยว ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

นายสมมาฎฐ์ กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ จังหวัดจะมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดงานที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัด มีความโด่งดังไปไกลทั่วโลก ซึ่งการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัด ถือเป็นงานต้นแบบที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยเอกลักษณ์ของเทียนพรรษา ที่มีความวิจิตร งดงาม ตระการตา การจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ อลังการ เป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ เพื่อนำไปพัฒนา ต่อยอดในการบริหารจัดการธุรกิจ และบริการได้เป็นอย่างดี