เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.เหลืออีกเพียง 6 วันเท่านั้นก็จะถึงวันการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ก.ค.67  ซึ่งงวดนี้หวยออกวันจันทร์ วันนี้ “เดลินิวส์ออนไลน์”ได้นำสถิติหวยออกวันจันทร์มาฝากกัน เป็นสถิติย้อนหลัง 20 ปี   ตั้งแต่ (2546-2566) มาดูกันเลยว่าเลขไหนออกบ่อย

 “สถิติหวยออกวันจันทร์” ย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่ (2547-2566) มีดังนี้

งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2566

    รางวัลที่ 1  :  931446

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 44

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 398, 167

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 970, 272

งวดประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

    รางวัลที่ 1  :  260453

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 11

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 268, 708

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 387, 601

งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

    รางวัลที่ 1  :  436594

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 14

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 893, 266

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 447, 282

งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

    รางวัลที่ 1  :  155012

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 06

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 247, 736

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 236, 540

งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

    รางวัลที่ 1  :  658642

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 09

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 518, 778

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 041, 325

งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565

    รางวัลที่ 1  :  880159

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 92

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 731, 786

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 119, 529

งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

    รางวัลที่ 1  :  045037

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 95

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 247, 458

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 331, 755

งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564

    รางวัลที่ 1 : 046750

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :  23                                      

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 421,  666   

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 160 ,  355

งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564

    รางวัลที่ 1 :  835538

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 73

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 290, 838

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 051, 806

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

    รางวัลที่ 1 : 912307

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 97

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 248, 605

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 282, 651

“สถิติหวยออกวันจันทร์” ย้อนหลัง 20 ปี ตั้งแต่ (2547-2566) มีดังนี้

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

    รางวัลที่ 1 :  972661

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 46

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 368, 741

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 208, 255

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563

    รางวัลที่ 1  : 831567

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :  24

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 264, 489

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 562, 582

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2563

    รางวัลที่ 1 :  503446

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 77

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว :  258, 726

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 404, 661

งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2562

    รางวัลที่ 1 : 510541

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 81

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 116, 382

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 140, 250

งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2562

    รางวัลที่ 1 :  529924

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  :  97

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว   :  043, 138

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  :   555, 665

งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2562

    รางวัลที่ 1  :  340388

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  :  85

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  :  733, 947

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  :  925, 939

งวดประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

    รางวัลที่ 1 :  369765

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 88

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 355, 901

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 113, 556

งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

    รางวัลที่ 1 :  943647

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 86

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว :  239, 864

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว  : 006, 375

งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2562

    รางวัลที่ 1 : 109767

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 52

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 888, 959

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :  403, 975

งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

    รางวัลที่ 1  :  452643

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 99

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 594, 726

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 561, 810

งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

    รางวัลที่ 1  :  596324

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :   27

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 403, 530

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 138, 362

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2561

    รางวัลที่ 1  : 739229

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว :  60

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 273, 654

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 076, 526

งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560

    รางวัลที่ 1  : 413494

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 86

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 180, 971

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 128, 287

งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559

    รางวัลที่ 1  : 272932

    รางวัลเลขท้าย 2 ตัว  : 57

    รางวัลเลขหน้า 3 ตัว  : 538, 983

    รางวัลเลขท้าย 3 ตัว :  472, 871

งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

    รางวัลที่ 1 141737

    เลขท้าย 2 ตัว  98

    เลขหน้า 3 ตัว  382, 975

    เลขท้าย 3 ตัว  087, 268

งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

    รางวัลที่ 1 399459

    เลขท้าย 2 ตัว  02

    เลขหน้า 3 ตัว  238, 403

    เลขท้าย 3 ตัว  046, 671

งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

    รางวัลที่ 1 927800

    เลขท้าย 2 ตัว  09

    เลขหน้า 3 ตัว  625, 999

    เลขท้าย 3 ตัว  054, 076

งวดประจําวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

    รางวัลที่ 1 795283

    เลขท้าย 2 ตัว  03

    เลขหน้า 3 ตัว  028, 241

    เลขท้าย 3 ตัว  643, 802

งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2558

    รางวัลที่ 1 048151

    เลขท้าย 2 ตัว  92

    เลขท้าย 3 ตัว  339, 622, 623, 757

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

    รางวัลที่ 1 001864

    เลขท้าย 2 ตัว  90

    เลขท้าย 3 ตัว  103 , 392 , 825 , 843

งวดประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2557

    รางวัลที่ 1 480449

    เลขท้าย 2 ตัว  11

    เลขท้าย 3 ตัว  161 , 380 , 580 , 820

งวดประจําวันที่ 1 กันยายน 2557

    รางวัลที่ 1 856763

    เลขท้าย 2 ตัว  22

    เลขท้าย 3 ตัว  308 , 477 , 490 , 912

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2557

    รางวัลที่ 1 673920

    เลขท้าย 2 ตัว  95

    เลขท้าย 3 ตัว  140 , 158 , 576 , 639

งวดประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2556

    รางวัลที่ 1 561072

    เลขท้าย 2 ตัว  48

    เลขท้าย 3 ตัว  275 , 503 , 513 , 750

งวดประจําวันที่ 16 ธันวาคม 2556

    รางวัลที่ 1 341767

    เลขท้าย 2 ตัว  79

    เลขท้าย 3 ตัว  111 , 228 , 742 , 826

งวดประจําวันที่ 16 กันยายน 2556

    รางวัลที่ 1 562684

    เลขท้าย 2 ตัว  63

    เลขท้าย 3 ตัว  056 235 574 754

งวดประจําวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

    รางวัลที่ 1 646905

    เลขท้าย 2 ตัว  51

    เลขท้าย 3 ตัว  075 , 284 , 903 , 904

งวดประจําวันที่ 1 เมษายน 2556

    รางวัลที่ 1 571688

    เลขท้าย 2 ตัว  53

    เลขท้าย 3 ตัว  170 , 430 , 670 , 725

งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2555

    รางวัลที่ 1 124025

    เลขท้าย 2 ตัว  58

    เลขท้าย 3 ตัว  291 , 554 , 873 , 940

งวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

    รางวัลที่ 1 904050

    เลขท้าย 2 ตัว  11

    เลขท้าย 3 ตัว  042 , 159 , 224 , 897

งวดประจําวันที่ 16 เมษายน 2555

    รางวัลที่ 1 583470

    เลขท้าย 2 ตัว  62

    เลขท้าย 3 ตัว  088 216 722 754

งวดประจําวันที่ 16 มกราคม 2555

    รางวัลที่ 1 451445

    เลขท้าย 2 ตัว  81

    เลขท้าย 3 ตัว  150 , 328 , 639 , 941

งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2554

    รางวัลที่ 1 218756

    เลขท้าย 2 ตัว  12

    เลขท้าย 3 ตัว  221 , 583 , 660 , 703

งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2554

    รางวัลที่ 1 406417

    เลขท้าย 2 ตัว  05

    เลขท้าย 3 ตัว  044 , 071 , 700 , 889

งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

    รางวัลที่ 1 054136

    เลขท้าย 2 ตัว  85

    เลขท้าย 3 ตัว  133 , 421 , 524 , 945

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

    รางวัลที่ 1 191100

    เลขท้าย 2 ตัว  59

    เลขท้าย 3 ตัว  653 , 968 , 801 , 739

งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2553

    รางวัลที่ 1 911097

    เลขท้าย 2 ตัว  64

    เลขท้าย 3 ตัว  986 , 578 , 448 , 689

งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม 2553

    รางวัลที่ 1 215227

    เลขท้าย 2 ตัว  67

    เลขท้าย 3 ตัว  374 , 457 , 470 , 627

งวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

    รางวัลที่ 1 186312

    เลขท้าย 2 ตัว  14

    เลขท้าย 3 ตัว  403 , 577 , 694 , 936

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

    รางวัลที่ 1 055986

    เลขท้าย 2 ตัว  58

    เลขท้าย 3 ตัว  072 , 299 , 536 , 952

งวดประจําวันที่ 1 มิถุนายน 2552

    รางวัลที่ 1 777661

    เลขท้าย 2 ตัว  26

    เลขท้าย 3 ตัว  097, 240 , 242, 642

งวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2552

    รางวัลที่ 1 268812

    เลขท้าย 2 ตัว  36

    เลขท้าย 3 ตัว  063 , 228 , 424 , 929

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

    รางวัลที่ 1 38730

    เลขท้าย 2 ตัว  93

    เลขท้าย 3 ตัว  115 , 434 , 939 , 961

งวดประจําวันที่ 1 ธันวาคม 2551

    รางวัลที่ 1 205434

    เลขท้าย 2 ตัว  05

    เลขท้าย 3 ตัว  013 , 260 , 617 , 957

งวดประจําวันที่ 1 กันยายน 2551

    รางวัลที่ 1 695993

    เลขท้าย 2 ตัว  09

    เลขท้าย 3 ตัว  027 , 206 , 413 , 904

งวดประจําวันที่ 16 มิถุนายน 2551

    รางวัลที่ 1 729111

    เลขท้าย 2 ตัว  75

    เลขท้าย 3 ตัว  339 , 345 , 639 , 870

งวดประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2550

    รางวัลที่ 1 430667

    เลขท้าย 2 ตัว  76

    เลขท้าย 3 ตัว  090, 104 , 126, 667

งวดประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

    รางวัลที่ 1 527384

    เลขท้าย 2 ตัว  77

    เลขท้าย 3 ตัว  105 , 183 , 334 , 947

งวดประจําวันที่ 16 เมษายน 2550

    รางวัลที่ 1 405105

    เลขท้าย 2 ตัว  63

    เลขท้าย 3 ตัว  013 , 522 , 866 , 987

งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม 2549

    รางวัลที่ 1 264825

    เลขท้าย 2 ตัว  58

    เลขท้าย 3 ตัว  903 , 092 , 358 , 832

งวดประจําวันที่ 16 ตุลาคม 2549

    รางวัลที่ 1 432747

    เลขท้าย 2 ตัว  79

    เลขท้าย 3 ตัว  222, 789 , 965, 200

งวดประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2548

    รางวัลที่ 1 961633

    เลขท้าย 2 ตัว  26

    เลขท้าย 3 ตัว  055, 152 , 386, 272

งวดประจําวันที่ 16 พฤษภาคม 2548

    รางวัลที่ 1 867134

    เลขท้าย 2 ตัว  97

    เลขท้าย 3 ตัว  376 , 648 , 465 , 693

งวดประจําวันที่ 2 พฤษภาคม 2548

    รางวัลที่ 1  772467

    เลขท้าย 2 ตัว  43

    เลขท้าย 3 ตัว  071, 383 , 815, 073

งวดประจําวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

    รางวัลที่ 1 185966

    เลขท้าย 2 ตัว  23

    เลขท้าย 3 ตัว  862, 137 , 745, 661

งวดประจําวันที่ 16 สิงหาคม 2547

    รางวัลที่ 1 335921

    เลขท้าย 2 ตัว  59

    เลขท้าย 3 ตัว  114 , 082 , 559 , 288

งวดประจําวันที่ 2 สิงหาคม 2547

    รางวัลที่ 1 868990

    เลขท้าย 2 ตัว  45

    เลขท้าย 3 ตัว  956 , 811 , 510 , 377

งวดประจําวันที่ 1 มีนาคม 2547

    รางวัลที่ 1 697483

    เลขท้าย 2 ตัว  50

    เลขท้าย 3 ตัว  610 , 510 , 759 , 206

งวดประจําวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547

    รางวัลที่ 1 698002

    เลขท้าย 2 ตัว  00

    เลขท้าย 3 ตัว  877 , 309 , 798 , 072