เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบ๊ก ระบุว่า คิดบ้างไหม?การตั้งพรรคการเมือง ชูประเด็นปกป้องสถาบัน!!! แต่ไม่แตะต้องเผด็จการ ไม่แตะต้องการขายชาติ ไม่แตะต้องการโกงชาติฉ้อราษฎร์บังหลวง! หากแพ้เลือกตั้งขึ้นมา ผลจะไม่กลายเป็นว่า ประชาชนไม่ต้องการปกป้องสถาบันอย่างนั้นหรือ?คิดกันให้ดีๆ!! เพราะผู้ที่มีความจงรักภักดีจริงจะไม่โหนเจ้า เพื่อปกป้องหรือใช้ประโยชน์ทางการเมืองของตัว