เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่บริเวณสวนมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมชัย อัศวชัยโสภณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด พร้อมด้วย นางปวีณ์ริศา เกิดสม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางกัญญา จุนถิระพงศ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ภาคีเครือข่าย และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก.

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพแล้วถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับฟังการกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ จากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมรับชมภาพยนตร์และการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 10” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย สมาคมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบุคลากร ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงพลังความสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“เมื่อช่วงเช้ากระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนของทั้ง 10 สาย มาร่วมกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 720 คันธง ซึ่งในเย็นวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของอาณาประชาราษฎร” นายอนุทิน กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเช้าวันนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงบุคลากรในสังกัด รวมจำนวน 1,072 คน ได้ร่วมเดินในริ้วขบวนเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมายังกระทรวงมหาดไทยและจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ บริเวณถนนอัษฎางค์ ด้านหน้ากระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเชิญไปร่วมขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2567 นี้จะมีการเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์จากทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และจะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นี้“สำหรับการแสดงที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นของวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การรับชมวิดีทัศน์

“สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” การบรรยายในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10” โดยนายกองเอกธารณา คชเสนี วิทยากรจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับเกียรติจากคุณสมชาย นิลศรี นักร้อง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในรายการ Thailand’s Got Talent Season 3 มาร่วมร้องเพลง จำนวน 3 บทเพลง โดยเฉพาะบทเพลง “ความดีอยู่เหนือสิ่งอื่นใด” ซึ่งเป็นบทเพลงแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลุกพลังแห่งจิตอาสา ด้วยการเสียสละลงมือทำในสิ่งที่ดีงามเพื่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ โดยสามารถเข้ารับชมได้ผ่านทาง https://youtu.be/P6AmcUriIOk และกดถูกใจ ช่วยกันแชร์ เผยแพร่บทเพลงดังกล่าวนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หรือ ขอเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมนำบทเพลงไปใช้ทำมิวสิควิดีโอประกอบกิจกรรมการทำความดีต่าง ๆ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทย” นายสุทธิพงษ์