ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย เลขานุการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ และคณะกรรมการวัดสาลี จัดส่งมอบถุงยังชีพพระสงฆ์ ของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีกำหนดจัดสรรให้แก่วัดในเขตพื้นที่ อ.บางปลาม้า ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 8 วัด ได้แก่ วัดดอกบัว วัดลานคา วัดอู่ทอง วัดขุนไกร วัดบ้านด่าน วัดบ้านหมี่ วัดบ้านเก่า และวัดบ้านสูตร

พระครูโสภณคุณาธาร กล่าวว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พระราชทานถุงยังชีพมามอบให้กับพระสงฆ์และราษฎรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เข้มแข็งแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้