เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข (ศปก.สธ. หรือ อีโอซี) ว่าในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ชุดใหญ่ วันที่ 14 ต.ค. โดย ศปก.สธ. เตรียมเสนอปรับลดจำนวนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิมมี 29 จังหวัด และลดจำนวนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จากเดิมมี 37 จังหวัด แต่ไปเพิ่มพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จากเดิมมี 11 จังหวัด ซึ่งส่งผลต่อการผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่ง ศบค.ต้องตัดสินใจในรายละเอียด ส่วนประเด็นปลดล็อกให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ฝ่ายเกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการพิจารณา

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่าส่วนสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้คือ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา นั้น ตอนนี้ สธ.อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการควบคุมป้องกันโรคและส่งวัคซีนไฟเซอร์ลงไปเติม 5 แสนโด๊ส เนื่องจากในพื้นที่มีการติดเชื้อสายพันธุ์เบตา สำหรับประเด็นล็อกดาวน์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นอยู่กับการควบคุมโรคในพื้นที่ด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการส่วนบุคคล มาตรการสังคม การฉีดวัคซีน พร้อมยอมรับหากยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจสั่งล็อกดาวน์บางพื้นที่หรือล็อกทั้งจังหวัด.