นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้งว่า กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมียนมา ได้ออกประกาศเรื่องระงับการอนุญาตเปิดศูนย์ขายรถยนต์ใหม่ รวมทั้งระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าและการอนุญาตนำเข้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ที่ผ่านมา โดยทางการเมียนมาให้เหตุผลว่า ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและกระทบต่อการส่งออกสินค้า จึงจำเป็นต้องลดการใช้เงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าสินค้ารถยนต์เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ประกาศเงื่อนไขการระงับสินค้ารถยนต์ฯ มีดังนี้ 1.กรณีการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วและการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคล 2. กรณีการนำเข้าจากศูนย์การขายรถยนต์และโชว์รูมรถยนต์ และ 3.กรณีที่มีการนำเข้ารายบุคคลที่ออกใบอนุญาตการนำเข้ารถยนต์ไว้กับข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทหาร และตำรวจที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

นายธัชชญาน์พล กล่าวว่า สถิติช่วงเดือนม.ค.-ส.ค.64 ไทยส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปเมียนมามูลค่า 1,991  ล้านบาท โดยเป็นการส่งออกทางชายแดนมูลค่า 1,500 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 75.35%  ซึ่งมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของไทยไปเมียนมาสูงเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีมูลค่าสูงสุดคือ 3,093 ล้านบาท  ขณะที่กัมพูชาเป็นอันดับที่ 2 มีมูลค่า 2,433 ล้านบาท และมาเลเซียเป็นอันดับที่ 4 มีมูลค่า 1,880.77 ล้านบาท  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเรื่องการกำหนดให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าเป็นการชั่วคราวได้ สายด่วน 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

ขอบคุณภาพจาก : รอยเตอร์