เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการเสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและแท็กซี่ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นถึงความลำบากรับจ้างของผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานไปพิจารณาการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้แต่บังเอิญมีกรณีของผู้ขับขี่รถสาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่สามารถลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 40 นายกรัฐมนตรีและตนจึงได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออก ด้วยการให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นผู้รับนโยบายเรื่องนี้จากนายกฯด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.ไปแล้วเหลือแต่การกำหนดตัวเลขเงินเยียวยา ซึ่งมีข่าวว่าจะจ่ายเยียวยาให้แก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะประมาณ 16,000 ราย

เมื่อถามว่า การจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวจะจ่ายในรูปแบบใด นายสุชาติ กล่าวว่า ใช้รูปแบบเดียวกับจ่ายให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 2เดือน รวมคนละ 10,000 บาท สำหรับงบประมาณรวมที่จะใช้ตรงนี้ให้นำ 16,000 ราย ไปคูณ 10,000 บาทต่อคน ส่วนจะจ่ายเงินดังกล่าวได้เมื่อไหร่นั้นขอให้สอบถามจาก รมว.คมนาคม เพราะกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ตรวจสอบรายชื่อจากผู้ถือใบขับขี่สาธารณะ และเรื่องดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่ม.