เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค พท. แถลงว่าที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.มีมติขับ ส.ส. พ้นพรรค 2 คนประกอบด้วย (1) นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ มีมติขับพ้นพรรคด้วยคะแนน 131 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง บัตรเสีย 2 เสียง และ (2) นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี มีมติขับพ้นพรรคด้วยคะแนน 34 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียงให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.เป็นต้นไป สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ต้องแจ้งให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทราบผลการลงมติ ขณะที่นายศรัณย์วุฒิและนางพรพิมล ต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ไม่เช่นนั้นจะพ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

นายประเสริฐ ชี้แจงว่า กรณีนายศรัณย์วุฒิ ที่ถูกขับพ้นพรรคมาจากพฤติการณ์กล่าวหาพรรคและผู้บริหารของพรรคด้วยการแถลงต่อสื่อมวลชนหลายครั้งติดต่อกัน อันมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรค เป็นการทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของพรรค ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคอย่างร้ายแรง การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 19 (3) และ (8) และเป็นการกระทำผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อบังคับพรรคข้อ 113 (3) และ (5)

ส่วนกรณีของนางพรพิมล มีพฤติการณ์ฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่น ไม่ยืดมั่นในเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของพรรค อีกทั้งเป็นการกระทำผิดซ้ำสองในพฤติการณ์เดียวกัน ซึ่งพรรคเคยมีมติลงโทษไปแล้ว ตามคำสั่งพรรคเพื่อไทย ที่ 0045/2563 ลงวันที่ 4 ก.พ. 63 ซึ่งการฝักใฝ่พรรคการเมืองอื่นของนางพรพิมล ถือเป็นการผ่าฝืนข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ.2561 ข้อ 19 (3) และ (7) และถือเป็นการกระทำผิดวินัย และจริยธรรมของการเป็นสมาชิกตามข้อบังคับพรรคข้อ 113(2) (3) และ (12)

นายประเสริฐ กล่าว ในการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.จำนวน 143 คน มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 135 คน ซึ่งตามข้อบังคับพรรคต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิก คือ 108 คน ซึ่งก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทย เคยเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่นายศรัณย์วุฒิ และนางพรพิมล ไม่เข้าชี้แจง ส่วนกรณี ส.ส.คนอื่นพรรคได้สอบสวนแล้วเห็นว่าสามารถชี้แจงเหตุผลได้

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุม พรรคเพื่อไทยได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจเอทีเคกับผู้ร่วมประชุมทุกคน ซึ่งมีรายงานว่านางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น มีผลตรวจเป็นบวก จากนั้นส่งตัวนางมุกดา ไปตรวจหาเชื้อโควิดอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยวิธี RT-PCR ที่ รพ.พระราม 9 โดยนายประเสริฐ กล่าวว่าในการประชุมนางมุกดา ยืนอยู่ห่างเพื่อน ส.ส.ท่านอื่น เนื่องด้วยมาตรการทางสาธารณสุขในการเว้นระยะห่าง.