สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ว่า นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน กล่าวในช่วงหนึ่งของการแถลงประจำวันอังคาร เกี่ยวกับการที่นักการเมืองกลุ่มหนึ่งในไต้หวันเรียกร้องการทบทวนมติหมายเลข 2758 ของสมัชชาสหประชาชาติ ( ยูเอ็นจีเอ ) ว่ายังไม่ใช่การตัดสินชี้ขาดในเรื่องสถานะของไต้หวันบนเวทีสหประชาชาติ ว่า "เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างสิ้นเชิง" เนื่องจากสมาชิกยูเอ็นส่วนใหญ่ยอมรับ "หลักการจีนเดียว" ไต้หวัน "เป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งแยกไม่ได้" จากแผ่นดินใหญ่ และจีน "สามารถแสดงอธิปไตย" เหนือเกาะแห่งนี้
ทั้งนี้ มติยูเอ็นจีเอ หมายเลข 2578 ผ่านการรับรองจากที่ประชุมด้วยเสียงที่มากกว่าสองในสาม เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2514 ว่าด้วยการรับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะ "ผู้แทนชอบธรรมเพียงหนึ่งเดียวของจีนบนเวทีสหประชาชาติ" และเพิกถอนสถานะ "ผู้แทนการทูตของจอมพลเจียง ไค-เช็ก" ด้านกระทรวงการต่างประเทศในกรุงไทเปยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการ.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES