ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่เวลานี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ก.ค. กรุงเทพมหานคร ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิดฟรี เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับสถานที่บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบ SWAB ในจุดต่างๆในพื้นที่กทม. มีทั้งหมดดังนี้(อัพเดต 10 ก.ค. 64)

-วัดวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กลุ่มเขต กทม.เหนือ
-สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตลาดมีนบุรี กลุ่มเขตกทม.ตะวันออก
-วัดบางขุนเทียนนอก ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 (ซอยจอมทอง19) เขตจอมทอง กลุ่มเขต กรุงธนเหนือ
-ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค กลุ่มเขต กรุงธนใต้

เงื่อนไขเข้ารับตรวจ
-รับตรวจเฉพาะ คนไทย เท่านั้น
-รับตรวจเฉพาะผู้พักอาศัยในพื้นที่ กทม.
-สามารถ walk in ได้เลย (ในเวลาและจำนวนที่กำหนด)

เอกสารที่ต้องเตรียม
-บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
-ต้องเตรียมปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียนด้วย
-ในกรณีที่ต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ