สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,276 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,142 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 134 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,722,841 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,407 ราย หายป่วยสะสม 1,598,324 ราย กำลังรักษา 107,925 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 112 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,029 ราย