วันที่ 14 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ดังนี้…

อ่านราชกิจจานุเบกษา..