สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 15 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,486 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,319 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 167 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,733,327 ราย หายป่วยกลับบ้าน 10,711 ราย หายป่วยสะสม 1,609,035 ราย กำลังรักษา 107,606 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 94 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 18,123 ราย