สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 14 ต.ค. คณะที่ปรึกษาด้านวัคซีนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ในการเสนอแนะให้อนุมัติใช้งานฉุกเฉินในฐานะโด๊สกระตุ้น แก่วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของโมเดอร์นา

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เกี่ยวข้องของสำนักงานฯ แนะนำให้ใช้วัคซีนโด๊สกระตุ้นสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีอายุ 18-64 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการป่วยเป็นโรคโควิด-19 ชนิดรุนแรง ตลอดจนผู้ที่เสี่ยงป่วยเป็นโรคโควิด-19 ชนิดรุนแรงจากงานหรือรูปแบบการใช้ชีวิต

กลุ่มประชากรที่ได้รับคำแนะนำให้รับวัคซีนโด๊สกระตุ้นของโมเดอร์นาคือประชากรกลุ่มเดียวกับที่ได้รับอนุมัติให้รับวัคซีนโด๊สกระตุ้นของไฟเซอร์เมื่อเดือนที่แล้ว

อย่างไรก็ดี โมเดอร์นาจะเสนอให้มีการใช้วัคซีนโด๊สกระตุ้นครึ่งโด๊ส โดยเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนโด๊สแรกอย่างน้อย 6 เดือน แทนที่จะเป็นการฉีดแบบเต็มโด๊สดังเช่นไฟเซอร์

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้ข้อสรุปสุดท้ายด้านการฉีดวัคซีนโด๊สกระตุ้นของโมเดอร์นาภายในไม่กี่วันนี้..

เครดิตภาพ : ซินหัว