วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) ณ ปากน้ำ ท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ตรวจจับเรือบรรทุกน้ำมัน ชื่อ MITA 1 ที่บริเวณปากน้ำ หน้าคลองสรรพสามิต อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตรวจสอบพบ น้ำมันดีเซล มีค่าสารมาร์คเกอร์เข้มข้น 31 ซึ่งสารดังกล่าวใช้สำหรับเติมน้ำมันส่งออกไปต่างประเทศ และได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้ เมื่อนำส่งออกไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก หากนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรถือเป็นการลักลอบนำเข้า มีความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยน้ำมันดีเซลที่จับได้ในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 1,000,000 ลิตร (หนึ่งล้านลิตร) มูลค่ารวมค่าปรับกว่า 100 ล้านบาท