บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เป็นเวลา 05.30-23.00 น. โดยรถไฟขบวนสุดท้ายจะออกจากสถานีต้นทางคือ สถานีพญาไท และสถานีสุวรรณภูมิ เวลา 22.30 น. และจะถึงสถานีปลายทางเวลา 23.00 น.

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ที่ลดเวลากำหนดห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน หรือเคอร์ฟิวจากเดิมกำหนดไว้ เวลา 22.00-04.00 น. ปรับเป็นเวลา 23.00-03.00 น.