ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT แจ้งว่า ขอปรับเปลี่ยนเวลาจำกัดการให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ ทุกด่าน เป็นระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มีมติปรับเวลาเคอร์ฟิวจากเวลา 22.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น.