จากกรณีที่ประชุม ศบค. ได้มีมติกำหนดระยะเวลายกระดับมาตรการ 14 วัน จำกัดการเดินทางตั้งแต่ 12 ก.ค. เป็นต้นไป โดยมีผลในพื้นที่ ควบคุมสูงสุด และ เข้มงวด (สีแดงเข้ม) 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา

สำหรับมาตรการทั้งหมด มีดังนี้
-เวิร์คฟรอมโฮม (Work From Home) 100% ยกเว้นงานบริการที่จำเป็น และงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค
-งดการเดินทางโดยไม่จำเป็น ยกเว้นไปซื้ออาหาร โรงพยาบาล หรือ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
-ขอความร่วมมือพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัดดังกล่าว ไม่ออกนอกบ้านช่วงเวลาระหว่าง 21.00 น. – 04.00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็น แต่จะไม่ประกาศเป็นเคอร์ฟิว
-ห้างสรรพสินค้าให้เปิดได้เฉพาะซุปเปอร์มาเก็ต แผนกขายยา อาหาร สินค้าเบ็ดเตล็ด เปิดได้ถึง 21.00 น.
-สำหรับร้านสะดวกซื้อ กำหนดเวลาเปิด-ปิด
-โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ตลาด-ตลาดนัดส่วนของอาหารสด อาหารแห้ง สินค้าอุปโภค เปิดได้ตามปกติ
-ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. ห้ามนั่งบริโภคภายในร้าน
-ธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส เชื้อเพลิง แก๊สหุงต้มเปิดได้ตามปกติ
-ขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้า รวมถึงส่งอาหาร เปิดได้ตามปกติ
-สถานบันเทิง สถานบริการ ปิด
-เน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัย งดการคลุกคลีใกล้ชิดกัน หรือรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่บ้าน และสถานที่ทำงาน…