เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ต.ค.ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้กฎหมายเลือกตั้งที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุกรอบเวลาไว้ 180 วัน ว่า ต้องยึดตามหลักความเป็นจริง เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้การเสนอกฎหมาย ทั้งกฎหมายเลือกตั้ง หรือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เสนอได้ 2 ทาง คือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ หรือ ส.ส.เป็นผู้เสนอ โดยร่างที่ ครม.เป็นผู้เสนอเริ่มนับหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ยกร่าง และนำเข้าสู่ ครม. ส่วนของ ส.ส.นั้น พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการยกร่างแล้วและจะนำเสนอหลังรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นหลักที่สำคัญ เช่น ระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น หรือ ไพรมารีโหวต ที่ทำให้ขบวนการยาวยืด โดยไม่ตอบสนองให้พรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้น รวมถึงการบังคับว่าเขตเลือกตั้งไหนจะส่งผู้สมัครต้องมีตัวแทนจังหวัด มองว่าเกินความจำเป็น เพราะกรรมการบริหารพรรคสามารถพิจารณาได้อยู่แล้วว่า เขตไหนจะส่งหรือไม่ เพราะหลายพรรคการเมืองมีสาขาพรรคกระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงประเด็นที่มีการกำหนดว่าใครจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต้องเสียค่าสมาชิกนั้น ก็เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ที่อยากเข้ามา มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไม่จำเป็น ดังนั้น จึงควรปลดล็อก เพื่อสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะหากพรรคการเมืองไม่เข้มแข็ง สุดท้ายประชาธิปไตยก็ไม่เกิด ส่วนหลายพรรคการเมืองใหญ่ ที่เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันนั้น เบื้องต้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน เมื่อถึงเวลาจะต้องหารือกันในวิป 3 ฝ่าย

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ส่วนการเปิดประชุมสภาในวันที่ 1 พ.ย.นี้ จะมีกฎหมายเข้าที่ประชุมหลายฉบับ โดยพรรคประชาธิปัตย์ มีความชัดเจนในการทำหน้าที่ในรัฐสภา เพราะผู้แทนราษฎรมีความรับผิดชอบ และพรรคเองก็กำชับตลอดว่า นอกจากการเน้นย้ำเรื่องการลงพื้นที่การทำหน้าที่ผู้แทนในสภา ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ส่วนการพิจารณาตัดสินใจนั้น ก็ให้วิปรัฐบาลเป็นผู้พิจารณา ขณะที่การเตรียมอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ว่า เป็นขั้นตอนตามระบบประชาธิปไตยที่สามารถทำได้ ซึ่งตนเองก็สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ อะไรที่ยังไม่เข้าใจ ก็จะเป็นช่องทางที่รัฐบาลได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน.