นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (16 ต.ค.64) พบทางหลวงถูกน้ำท่วม/ดินสไลด์ และสะพานชำรุดจำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ 1.จ.ขอนแก่น 2.มหาสารคาม 3.นครราชสีมา 4.ชัยภูมิ 5.ชัยนาท  6.ลพบุรี 7.นนทบุรี 8.อ่างทอง 9.พระนครศรีอยุธยา 10.สุพรรณบุรี 11.อุทัยธานี 12.ปราจีนบุรี 13.สระแก้ว และ 14.ตาก รวมทั้ง 32 สายทาง 56 แห่ง ทั้งนี้ทางหลวงที่มีระดับน้ำสูง 5 สายทาง ได้แก่ ทล.2 ท่าพระ-ขอนแก่น ระดับน้ำสูง 200 ซม., ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน ระดับน้ำสูง 210 ซม., ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ระดับน้ำสูง 125 ซม., ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ระดับน้ำสูง 175 ซม. และ ทล.340 สาลี-สุพรรณ ระดับน้ำสูง 125 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ 14 แห่ง ดังนี้

1.ขอนแก่น (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.2 ท่าพระ-ขอนแก่น ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 200 ซม., ทล.2065 พล-ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์, ทล.2065 พล-ลำชี ช่วง กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ 2.มหาสารคาม (ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง) ทล.213 มหาสารคาม-หนองขอน ช่วง กม.ที่ 5+530 (อุโมงค์ท่าขอนยาง) ระดับน้ำสูง 210 ซม. 3.ชัยภูมิ (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.201 ช่องสามหมอ-บ้านแข้ กม.185+000-185+300 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ระดับน้ำสูง 20-60 ซม., ทล.201 ช่องสามหมอ-บ้านแข้ กม.188+000-188+300 (จุดกลับรถใต้สะพาน) ระดับน้ำสูง 10-60 ซม., ทล.2484 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว กม.7+050-7+150 ระดับน้ำสูง 30-50 ซม.

4.นนทบุรี (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก) ระดับน้ำสูง 30-35 ซม., ทล.302 สะพานพระนั่งเกล้า-ต่างระดับบางใหญ่ ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 30-40 ซม., ทล.307 แยกสวนสมเด็จ-สะพานนนทบุรี ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 65 ซม. 5.อ่างทอง (ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง) ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 125 ซม., ทล.32 นครหลวง-อ่างทอง ช่วง กม.ที่ 33+200 (จุดกลับรถวัดค่าย) ระดับน้ำสูง 35 ซม. 

6.พระนครศรีอยุธยา (ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง) ทล.347 บางกระสั้น-บางปะหัน ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 15 ซม., ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 175 ซม., ทล.3263 อยุธยา-ไผ่กองดิน ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 175 ซม. และ 7.สุพรรณบุรี (ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง) ทล.33 สุพรรณบุรี-นาคู ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 85 ซม. และ ทล.340 สาลี-สุพรรณบุรี ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 125 ซม.

ทั้งนี้มอบให้หน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตามแผนการดำเนินการป้องกัน การฟื้นฟู และการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. กำชับให้เร่งสำรวจ ซ่อมแซม ฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยโดยเร็ว สำหรับเส้นทางที่ยังไม่สามารถเปิดสัญจรได้ขอให้ติดตั้งป้ายเตือนและป้ายแนะนำเส้นทาง รวมทั้งหาเส้นทางเลี่ยง พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

โดยภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง การจราจรกลับมาสัญจรได้ตามปกติ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่อง ขอให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำอย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร ต้องการความช่วยเหลือติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฯ ฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)