สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ว่านายเควิน หยาง รัฐมนตรีด้านศึกษาธิการของคณะผู้บริหารฮ่องกง กล่าวเมื่อวันเสาร์ ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดโรงเรียนของรัฐถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยปริยาย ด้วยเหตุนี้ ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเบสิก ลอว์ หรือกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกง เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดหน่วยงานแห่งอื่น

หยางกล่าวต่อไปว่า หน้าที่สำคัญของครูและบุคลากรทางการศึกษา คือการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาที่ถูกต้องให้แก่ศิษย์ ซึ่งหนึ่งในเนื้อหาที่ภาครัฐให้ความสำคัญ คือ “หลักการหนึ่งประเทศ สองระบบ” ที่เป็นส่วนหนึ่งของเบสิก ลอว์ แม้การทดสอบนี้เป็นเรื่องจำเป็นมานานแล้ว แต่ยังไม่เคยมีการ “บังคับใช้อย่างจริงจัง” ดังนั้น นับจากนี้ต่อไปทุกปี ครูและบุคลากรทางการศึกษาประมาณ 1,000-2,000 คน ต้องเข้ารับการทดสอบดังกล่าว แล้วจะมีการขยายมาตรการให้ครอบคลุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนอนุบาลต่อไป

นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีการทดสอบความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติ ที่บัญญัติโดยสภาประชาชนแห่งชาติ (เอ็นพีซี) ในกรุงปักกิ่ง และการแก้ไขประมวลจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่กำลังมีการพิจารณา คือ การแสดงความเห็นของครูในโลกออนไลน์ ซึ่งหยางกล่าวว่า จริงอยู่ที่บัญชีผู้ใช้งานสังคมออนไลน์ “เป็นของส่วนตัว” แต่การแสดงความเห็นในพื้นที่สาธารณะแบบนี้ สามารถถูกส่งต่อไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES