นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (18 ต.ค.64) เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พ.ย.64 กรมฯ ได้เปิดจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ เพื่อให้กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์ (จยย.) สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการดังกล่าว

ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิช่วยเหลือด้วยตนเอง ช่วงวันที่ 25 ต.ค.-5 พ.ย.64 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเอกสารตามที่กำหนด ได้แก่ ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (รับที่จุดลงทะเบียน) บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งเปิดจองคิวล่วงหน้านี้เพื่อป้องกันการแพร่โควิด-19

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถ จยย. สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด)

แบ่งเป็น ผู้ขับรถแท็กซี่และรถ จยย. สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน (ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) และการช่วยเหลือผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ประกอบอาชีพขับรถใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน (กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถ จยย. สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี มีศักยภาพในการขับรถ มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ รถที่ใช้ประกอบอาชีพต้องชำระภาษีครบถ้วน มีรายชื่อในฐานข้อมูลของกรมฯ ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือจะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ รอบที่ 1 วันที่ 8-12 พ.ย.64 สำหรับรถ จยย. สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 วันที่ 22-26 พ.ย.64 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24  ชม.