ตามที่มีกระแสข่าวเมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 เกี่ยวกับสิ่งของพร้อมลอตเตอรี่รางวัลที่ 5 หายไประหว่างการส่งพัสดุจากประเทศเกาหลีมายังประเทศไทย และมีการนำส่งต่อไปให้ผู้รับที่จังหวัดอุดรธานี  ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าของในกล่องพัสดุดังกล่าว หายไปได้อย่างไรนั้น

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า  กรมศุลกากร ขอชี้แจงว่าได้ทราบเรื่องและมิได้นิ่งนอนใจ จึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวทันที พบว่า พัสดุดังกล่าวเป็นพัสดุอีเอ็มเอส หมายเลข ES298145501 KR  ซึ่งทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้รับและได้ตรวจคัดโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 12.56 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ตรวจสอบรายละเอียดตามที่ปรากฏบนเอกสารหน้ากล่อง เห็นว่า เป็นของที่ไม่มีความเสี่ยง จึงมิได้เปิดกล่อง และส่งให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำส่งไปให้ผู้รับบริการต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติพิธีการดังกล่าว สอดคล้องกับภาพถ่ายหีบห่อที่ปรากฏ พบว่าหีบห่อไม่ได้ถูกเปิดตรวจโดยศุลกากร เพราะไม่มีเทปกาวพลาสติกใส ที่ระบุข้อความว่า “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงานศุลกากรร่วมกับพนักงานไปรษณีย์ Examined/Sealed by Customs and Postal Officers” ดังนั้น การสูญหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร

สำหรับขั้นตอนของการเปิดตรวจพัสดุที่มาจากต่างประเทศนั้น จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หากเจ้าหน้าที่ศุลกากรมีข้อสงสัยว่าพัสดุดังกล่าวมีความเสี่ยง จำเป็นต้องเปิดตรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำการเปิดกล่องพัสดุ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเป็นผู้ตรวจสิ่งของภายใน และทำการบันทึก เมื่อตรวจเรียบร้อย และไม่พบสิ่งผิดปกติใด ๆ ก็จะทำการปิดกล่อง โดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย จำกัด ด้วยเทปกาวพลาสติกใสระบุข้อความว่า “เปิดตรวจ/ปิดผนึก โดยพนักงานศุลกากรร่วมกับพนักงานไปรษณีย์ Examined/Sealed by Customs and Postal Officers” ตามรอยต่อที่เปิดกล่องให้เรียบร้อย โดยการทำงานในขั้นตอนนี้ จะมีกล้องวงจรปิดบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กรมศุลกากร สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2575-1002