เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ Focus Arena E-Sport จ.ขอนแก่น คณะก้าวหน้าจัดกิจกรรม “หนึ่งเสียงเปลี่ยนบ้านเรา เลือก อบต. ก้าวหน้า” โดยมีแกนนำคณะก้าวหน้าร่วมพบปะพูดคุยและอบรมแนวทางการทำงานท้องถิ่นให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน จ.ขอนแก่น นอกจากนี้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ได้แถลงผลงานความสำเร็จของเทศบาลที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุน ในวาระบริหารท้องถิ่นครบ 5 เดือน

จากนั้น นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า เรามี อบต.ทั้งหมด 210 ทีม ครอบคลุมครบทุกภาค และเราเชื่อว่าสำหรับพื้นที่ จ.ขอนแก่น ผู้สมัคร อบต.ของเราจะได้รับความไว้วางใจ ความท้าทายในการทำงานรอบนี้ของเราคือ พื้นที่ อบต.ใหญ่กว่าพื้นที่เทศบาล และโดยเฉลี่ยมีงบประมาณน้อยกว่าเทศบาล ดังนั้นการทำงานอาจไม่ได้มีงบลงทุนให้สามารถทำงานเต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่นัก แต่เราเชื่อว่าการเอาใจใส่ เรื่องการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน คณะก้าวหน้าจะทำได้ดีอย่างที่ตั้งใจ ภาคอีสานคือภาคที่เราส่งอบต. ลงมากที่สุด คือ 130 ทีม ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการทำงานการเมืองท้องถิ่นในภาคอีสาน

เมื่อถามว่าการทำงานท้องถิ่นในรอบนี้จะส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศในอนาคตหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่า ต้องให้ชาวบ้านเป็นคนตัดสิน เราคงไม่สามารถพูดแทนพรรคก้าวไกลได้ แต่สิ่งที่จะทำให้ประชาชนเห็นก็คือประเทศไทยสามารถดีกว่านี้ได้ หากท้องถิ่นดี และแม้การเลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค. 2562 เราจะได้รับความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก แต่เราก็เป็นฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งเทศบาลเมื่อต้นปี 2564 เราได้นายกเทศมนตรีมา 16 แห่ง ซึ่งเราหวังว่าการพัฒนางานเทศบาลที่เราทำ ชาวบ้านจะเห็นฝีไม้ลายมือของเรา

“ผมอยากเชิญให้ทุกคนออกมาใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงพัฒนาบ้านของท่าน ใช้หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมขอฝากว่าที่ผู้สมัครทั้งสมาชิกและนายกอบต. ของคณะก้าวหน้าด้วย เราจะทำให้ดีที่สุด 28 พ.ย.นี้ ใครอยู่ในเขตเลือกตั้งอบต. ก็ขอให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน” นายธนาธร กล่าว