สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 10 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 9,326 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 9,134 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 192 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,841 ราย หายป่วยสะสม 216,492 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 297,969 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 91 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,625 ราย