สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ว่าคณะกรรมาธิการกิจการนิติบัญญัติของสภาประชาชนแห่งชาติ (เอ็นพีซี) ในกรุงปักกิ่ง ออกแถลงการณ์ เมื่อวันจันทร์ ว่าที่ประชุมกำลังศึกษาแนวทางในการปรับแก้กฎหมายส่งเสริมการศึกษาครอบครัว

สำหรับประเด็นที่มีการพิจารณา รวมถึงการที่ผู้ปกครอง “อาจถูกประณาม” หรือต้องเข้าสู่ “กระบวนการแนะแนวเกี่ยวกับครอบครัว” หากพนักงานสอบสวนมีความเห็นว่า การที่เด็กและเยาวชน “มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม รุนแรงและเลวร้าย” เป็นผลจากการอบรมสั่งสอน และการเลี้ยงดูของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจน ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้หลักการใดตรวจสอบ


ขณะเดียวกัน เนื้อหาในร่างกฎหมายใหม่อาจมีการระบุอย่างตรงไปตรงมา ให้บิดา มารดา และผู้ปกครอง จัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บุตรหลานได้ผ่อนคลาย ออกกำลังกาย และเล่นกับเพื่อนฝูงวัยเดียวกัน


ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเรียกได้ว่า เป็นสัญญาณล่าสุดของ “การปฏิรูปสังคม” ในจีน โดยเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลปักกิ่งกำหนดวันและเวลาในการเล่นเกมออนไลน์ของผู้เยาว์ เหลือเพียง 3 วันต่อสัปดาห์ คือ ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ และสามารถใช้เวลาที่หน้าจอได้ไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง


นอกจากนี้ ยังมีการยกเลิกสอบข้อเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนนักเรียนในระดับชั้นสูงกว่านั้นของระบบการศึกษาภาคบังคับ “ต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา” โดยการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังสามารถมีการสอบกลางภาคและการสอบย่อยแบบอื่นได้ ส่วนสถาบันกวดวิชาห้ามจัดการสอนออนไลน์ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และในช่วงปิดภาคเรียน.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES