เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศว่า รัฐบาลมีแผนเปิดประเทศ เป็น 3 ระยะคือ ช่วงวันที่ 1 พ.ย.64, 1 ธ.ค.64 และ 1 ม.ค.65 โดยระยะแรก วันที่ 1 พ.ย.64 จะเปิดรับนักนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำเข้ามายังประเทศไทย 10 ประเทศ อาทิ จีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ในส่วนของคมนาคม ทั้งการเดินทางทางบก น้ำ ราง และอากาศ มีความพร้อม 100% โดยให้ยึดการดำเนินงานของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ภายในสัปดาห์นี้ กระทรวงคมนาคม จะหารือกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยจะเสนอให้กำหนดเงื่อนไขการได้รับวัคซีนครบ 2 โด๊ส และต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับคนไทยที่จะเดินทางในระบบการเดินทางโหมดต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางที่ต้องใช้ระยะเวลานาน เช่น เครื่องบิน รถไฟ และรถทัวร์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินเข้ามาท่องเที่ยวในไทยด้วย

“ผมมองว่ามาตรฐานด้านสาธารณสุขของคนไทย และต่างชาติควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน คนไทยก็ต้องฉีดครบ 2 โด๊ส ถ้าไม่ครบก็ไม่ให้เดินทาง เราต้องสร้างความปลอดภัยภายในประเทศ มิฉะนั้นจะเกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากการเปิดประเทศ รวมทั้งต้องสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาด้วย ไม่ใช่ให้คนไทยเอาเชื้อไปติดนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา จะถือว่านโยบายเปิดประเทศล้มเหลว” นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดการณ์ว่า การเดินทางหลังจากรัฐบาลเปิดประเทศในช่วง 3 เดือนแรก (1 พ.ย.64-1ม.ค.65) จะมีปริมาณผู้โดยสาร และเที่ยวบินกลับมาฟื้นตัว โดยจะมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางผ่านการขนส่งทางอากาศถึง 50% เมื่อเทียบกับปริมาณผู้โดยสารในปี 62 ซึ่งมีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 82.5 ล้านคน และ 1.5 ล้านเที่ยวบิน ทั้งนี้มั่นใจว่าภายในปี 65 จะกลับมา 100% เท่ากับปี 62 ถือว่าเร็วกว่าการคาดการณ์ของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาต้า) ที่คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการบินของโลกจะกลับมาฟื้นตัวกลับมาบินได้ 100% ในปี 68